REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Harjavallan Helluntaiseurakunnan Rukoushuoneyhdistys ry:n jäsenrekisteri

Verkkosivustomme osoite on: http://www.harjavallanhelluntaiseurakunta.fi.

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Harjavallan Helluntaiseurakunnan Rukoushuoneyhdistys ryVerkkosivut: www.harjavallanhelluntaiseurakunta.fiOsoite: Hiirikatu 18Puh. 02-6741171Sähköposti: harjavallan.helluntaisrk@dnainternet.net

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tähän tarvittaessa henkilö, joka hoitaa rekisteriasiat ja johon voi ottaa yhteyttä.
Nimi: Ritva SantonenOsoite: Hakanpääntie 1 c 13, 28400  UlvilaPuh. 044-2752132 Sähköposti: ritva.santonen@luukku.com

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:
 Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
 Jäsenyystiedot (syntymäaika ja -paikka, siviilisääty, puoliso, uskoontulopäivä, kastepäivä,    -paikka ja kastaja, missä jäsen on kirjoilla, seurakuntaan ja yhdistykseen liittymispäivä, jäsenyyden päättymispäivä esim. kuolinpäivä)

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Harjavallan helluntaiseurakunnan Rukoushuoneyhdistys ry ja rekisteripalvelun tarjoaja (Agora) huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä  asianomaiselta rekisterinpitäjältä.
9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.